Eva Westby

Eva Westby - hjemmesiden-1

Juridisk embetseksamen fra 1983
Advokatbevilling fra 1986

Tilleggsutdannelse:

 • Utdannet advokatmekler gjennom Den norske Advokatforeningen.
 • Master of Mangament (Handelshøyskolen BI – senter for lederutdanning)
 • Med organisasjonspsykologi, endringsledelse, strategi
 • Harvard Negotiation Project – «Creating Value in Deals & Disputes” ved Harvard Law School

Arbeidsområde:

 • Driver alminnelig praksis med hovedvekt på forretningsjus og arbeidsrettslige problemstillinger, herunder forretningsførsel for næringsvirksomhet uten egen administrasjon og bistand til bedrifter i endringsprosesser
 • Lang erfaring i saker innenfor privatretten, så som familie, arvog skifterett, ektepakter/samboeravtaler
 • Juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold og eiendomsforvaltning
 • Avtale om juridisk bistand til medlemmer i kjede med selvstendige elektrikere
 • Saker knyttet til håndverktjenesteloven og avhendelsesloven/bustadoppføringsloven
 • Omfattende prosedyreerfaring innen ulike rettsområder.
 • Kontrakt/oppgjør og fulle eiendomsmegleroppdrag
 • Rask, korrekt og effektiv behandling av private dødsboskifter
 • Forsvarer i straffesaker
 • Styreverv

Tidligere arbeidserfaring:

 • Egen advokatvirksomhet alene og i kontorfellesskap fra august 1986 og frem til d.d.
 • Politifullmektig Akser/Bærum og Romerike politidistrikt fra 1984-1986
 • Juridisk konsulent i ansvarsavdelingen i UNI forsikring
 • Konsulent i Sjøfartsdirektoratet

E-post: eva@wk.no

< Tilbake til medarbeidere