Trude Mohn King

Trude Mohn King - hjemmesiden-1

Juridisk embetseksamen fra 1986
Advokatbevilling fra 1995

Tilleggsutdannelse:

 • Utdannet advokatmekler gjennom Den norske Advokatforeningen.
 • NKS-kurs i 1990: «Ledelse en utfordring».
 • Diverse etterutdanningskurs gjennom advokatforeningen fra 1995 – d.d.

Arbeidsområde:

 • Driver alminnelig praksis med hovedvekt på opphavsrett, strafferett, barnevern-, familie-, arv- og skifterett.
 • Oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
 • Omfattende foredragsvirksomhet innen opphavsrett.
 • Yter gratis «5-minutters konsultasjoner» til medlemmer av bl.a. Grafill, NID, NIL, Norges fotografforbund Norske reklamefotografers forening og Norske skolefotografer.
 • Mange års samarbeid med Follo krise- og incestsenter
 • Omfattende prosedyreerfaring innen ulike rettsområder.
 • Medlem av den norske advokatforening, Norsk forening for opphavsrett og Barnejuridisk forum.

Tidligere arbeidserfaring:

 • Egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap fra 1. januar 1998 og frem til d.d.
 • Ansatt advokat hos advokat Eva Westby: September 1995 – desember 1997.
 • Advokatfullmektig i Oslo Patentkontor, varemerkeavdelingen: Januar 1992 –september 1995
 • Juridisk konsulent i Bankenes arbeidsgiverforening: Januar1989 – desember 1991.
 • Saksbehandler i Patentstyret, varemerkeavdelingen: November 1987 – desember 1988.
 • Konsulent i Kulturdepartementet: Januar – november 1987

E-post: trude@wk.no

< Tilbake til medarbeidere